Citizens of Novi Sad and surrounding area read lists of refugees from Croatia, Novi Sad, August 14 1995

Museum of Vojvodina, Photograph Collection, Inv. No. 23283, 9 x 12 cm

The photograph shows citizens of Novi Sad and the surrounding area looking for the names of their relatives and friends in lists of refugees from Croatia. The photographer for the Novi Sad newspaper “Dnevnik”, Slobodan Nikolić, took this photograph at the “Vojvodina” Sports and Business Center in Novi Sad (SPENS) on August 14, 1995, after the major Croatian offensive Operation “Storm”, and donated the photograph that same year to the Museum of Vojvodina. It is part of a set of 44 donated photographs that follows groups of refugees from Croatia on their way to Serbia via Bosnia and Herzegovina and the border crossing at Bosanska Rača. It also documents their arrival at the Technological School in Sremska Mitrovica and their arrival at temporary accommodation in Novi Sad.

Građani Novog Sada i okolnih mjesta čitaju spiskove izbjeglih iz Hrvatske (Novi Sad, 14. august 1995. godine)

Muzej Vojvodine, Zbirka fotografija, inv. br. 23283, 9 x 12 cm

Fotografija prikazuje građane Novog Sada i okolnih mjesta koji na izloženim spiskovima izbjeglih iz Hrvatske traže imena svojih rođaka i prijatelja. Foto-reporter novosadskog lista „Dnevnik“ Slobodan Nikolić načinio je ovaj snimak u Sportskom i poslovnom centru „Vojvodina“ u Novom Sadu (SPENS) 14. augusta 1995. godine, poslije operacije „Oluja“ u Hrvatskoj, i iste godine poklonio fotografiju Muzeju Vojvodine. Set od 44 poklonjene fotografije, kojem pripada i ovaj snimak, prati kolone izbjeglica iz Hrvatske na njihovom putu za Srbiju – preko Bosne i Hercegovine i graničnog prijelaza Bosanska Rača, kao i dolazak u prihvatni centar u Prehrambeno-šumarskoj i hemijskoj školi u Sremskoj Mitrovici, odnosno dolazak u privremeni smještaj u Novom Sadu.

Građani Novog Sada i okolnih mjesta čitaju popise izbjeglih iz Hrvatske, Novi Sad, 14. kolovoz 1995. godine

Muzej Vojvodine, Zbirka fotografija, inv. br. 23283, 9 x 12 cm

Fotografija prikazuje građane Novog Sada i okolnih mjesta koji na izloženim popisima izbjeglih iz Hrvatske traže imena svojih rođaka i prijatelja. Foto-reporter novosadskog lista „Dnevnik“ Slobodan Nikolić snimio je ovu fotografiju u Sportskom i poslovnom centru „Vojvodina“ u Novom Sadu (SPENS) 14. kolovoza 1995. godine, nakon operacije „Oluja“ u Hrvatskoj, i iste godine poklonio fotografiju Muzeju Vojvodine. Set od 44 poklonjene fotografije, kojem pripada i ovaj snimak, prati kolone izbjeglica iz Hrvatske na njihovom putu za Srbiju – preko Bosne i Hercegovine i graničnog prijelaza Bosanska Rača, kao i dolazak u prihvatni centar u Prehrambeno-šumarskoj i kemijskoj školi u Sremskoj Mitrovici, odnosno dolazak u privremeni smještaj u Novom Sadu.

Bürger von Novi Sad und Umgebung suchen die Namen von  Verwandten und Freunden auf Listen von Flüchtlingen aus Kroatien, 14. August 1995

Fotografie: Slobodan ­Nikolić, Muzej Vojvodine, Fotosammlung, Novi Sad

Das Foto wurde am 14. August 1995 im Sport- und Geschäftscenter „Vojvodina“ in Novi Sad aufgenommen. Mit der Operation „Oluja“  (Sturm), einer Großoffensive der kroatischen Armee im Sommer 1995, wurde die 1991 entstandene Republik Serbische Krajina erobert und damit der Kroatienkrieg beendet. Im Zuge dieser Aktion kam es zu Kriegsverbrechen an der serbischen Bevölkerung, etwa 200.000 Menschen flüchteten. Der Fotojournalist Slobodan Nikolić der Zeitung „Dnevnik“ dokumentierte den Weg der Flüchtlinge von Kroatien nach Serbien und ihre Ankunft in Novi Sad. Das Foto ist Teil eines Schenkungskonvoluts aus 44 Fotografien an das Museum der Vojvodina.

Mieszkańcy Nowego Sadu i okolic czytają listy uchodźców z Chorwacji; Nowy Sad, 1995

Muzeum Vojvodina, Kolekcja Zdjęć, Nr inw. 23283, 9 x 12 cm

Na zdjęciu mieszkańcy Nowego Sadu i okolic szukają nazwisk swoich krewnych i przyjaciół na listach uchodźców z Chorwacji. Fotograf z gazety “Dnevnik” w Nowym Sadzie, Slobodan Nikolić, wykonał to zdjęcie w Ośrodku Sportu i Biznesu “Vojvodina” w Nowym Sadzie (SPENS) 14 sierpnia 1995 r.,  po głównej ofensywie chorwackiej “Burza” i przekazał w darowiźnie do Muzeum Vojvodiny w tym samym roku. Jest częścią zestawu 44 zdjęć, które porzekazane zostały przez grupy uchodźców z Chorwacji w drodze do Serbii przez Bośnię i Hercegowinę oraz przejście graniczne w Bosanska Rača. Dokumentuje również ich przybycie do Szkoły Technologicznej w Sremska Mitrovica i do tymczasowego zakwaterowania w Nowym Sadzie.

Građani Novog Sada i okolnih mesta čitaju spiskove izbeglih iz Hrvatske (Novi Sad, 14. avgust 1995. godine)

Muzej Vojvodine, Zbirka fotografija, inv. br. 23283, 9 x 12 cm

Fotografija prikazuje građane Novog Sada i okolnih mesta koji na izloženim spiskovima izbeglih iz Hrvatske traže imena svojih rođaka i prijatelja. Foto-reporter novosadskog lista „Dnevnik“ Slobodan Nikolić načinio je ovaj snimak u Sportskom i poslovnom centru „Vojvodina“ u Novom Sadu (SPENS) 14. avgusta 1995. godine, posle operacije „Oluja“ u Hrvatskoj, i iste godine poklonio fotografiju Muzeju Vojvodine. Set od 44 poklonjene fotografije, kojem pripada i ovaj snimak, prati kolone izbeglica iz Hrvatske na njihovom putu za Srbiju – preko Bosne i Hercegovine i graničnog prelaza Bosanska Rača, kao i dolazak u prihvatni centar u Prehrambeno-šumarskoj i hemijskoj školi u Sremskoj Mitrovici, odnosno dolazak u privremeni smeštaj u Novom Sadu.

Prebivalci Novega Sada in okolice berejo seznam beguncev s Hrvaške, Novi Sad, 14. avgust 1995

Vojvodinski muzej, Fotografska zbirka, inv. št. 23283, 9 x 12 cm

Fotografija prikazuje prebivalce Novega Sada in okolice, ki na seznamu beguncev s Hrvaške iščejo imena svojcev in prijateljev. Fotografijo ne posnel fotoreporter novosadskega časopisa Dnevnik Slobodan Nikolć v Športnem in poslovnem centru Vojvodina (SPENS) v Novem Sadu 14. avgusta 1995, po Operaciji Nevihta na Hrvaškem. Nikolić je istega leta fotografijo daroval muzeju. Fotografija je del zbirke 44 podarjenih fotografij, ki prikazujejo begunce s Hrvaške na poti v Srbijo prek Bosne in Hercegovine in mejnega prehoda pri Bosanski Rači. Zbirka predstavlja tudi prihod beguncev na Tehnično šolo v Sremski Mitrovici in v začasna bivališča v Novem Sadu.