Refugees arriving in to Rijeka by ship, April 30, 1992

Maritime and History Museum of the Croatian Littoral Rijeka, Rijeka A photo by Ivan Fabijan, Photoarchive Novi list

The wars in the former Yugoslavia of the early 1990s caused large numbers of people to flee to areas not directly involved in military conflict. Many of them started arriving in the wider region around the Croatian city of Rijeka in the second half of 1991. The many Croatian refugees from the Croatian Littoral and the Gorski Kotar (Mountain Region) were also joined by refugees from Bosnia and Herzegovina. The Rijeka region was host to almost 40,000 people by August 1992 and most of them were given temporary accommodation in the local hotels and tourist apartments. Some of the refugees stayed there for years because their houses had been destroyed and their home regions were no longer safe for them.

Prognanici brodovima stižu u Rijeku, 30. april 1992. godine

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka – autor fotografije Ivan Fabijan, Fotoarhiva Novi List

Ratni sukobi koji su se zbili na području bivše Jugoslavije početkom 90-tih godina 20. stoljeća uzrokovali su i veliki broj izbjeglica i prognanika koji su se sklanjali na područjima koja nisu direktno bila zahvaćena ratnim operacijama. Od druge polovine 1991. godine na riječko područje pristiže veliki broj izbjeglica, a velikom se broju hrvatskih prognanika u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru u 1992. godini pridružio i velik broj izbjeglica iz susjedne Bosne i Hercegovine. Šira je riječka regija na taj način do augusta 1992. udomila gotovo 40.000 osoba, od kojih je većina bila smještena u lokalnim hotelskim objektima i odmaralištima. Dio prognanika i izbjeglica ondje je, zbog nemogućnosti povratka u vlastite, razrušene domove, ostao i godinama nakon rata.

Prognanici brodovima stižu u Rijeku, 30. travanj 1992. godine

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka – autor fotografije Ivan Fabijan, Fotoarhiva Novi List

Ratni sukobi koji su se zbili na području bivše Jugoslavije početkom 1990-tih godina uzrokovali su i veliki broj izbjeglica i prognanika koji su se sklanjali na područjima koja nisu izravno bila zahvaćena ratnim operacijama. Od druge polovice 1991. godine na riječko područje pristiže veliki broj izbjeglica, a velikom broju hrvatskih prognanika u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru 1992. godine pridružio se i velik broj izbjeglica iz susjedne Bosne i Hercegovine. Šira je riječka regija na taj način do kolovoza 1992. godine udomila gotovo 40.000 osoba, od kojih je većina bila smještena u lokalnim hotelskim objektima i odmaralištima. Dio prognanika i izbjeglica ondje je, zbog nemogućnosti povratka u vlastite, razrušene domove, ostao i godinama nakon rata.

Ankommende Flüchtlinge im Hafen von Rijeka, 30. April 1992

Fotografie: Ivan Fabijan, Fotoarchiv Novi List, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Im Zuge der Jugoslawienkriege flohen zahlreiche Menschen in Gebiete, die nicht direkt von den Kriegshandlungen betroffen waren. In der zweiten Hälfte des Jahres 1991 erreichte eine große Anzahl von Flüchtlingen aus dem kroatischen Küstenland, dem Bergland im Nordwesten Kroatiens und aus Bosnien-Herzegowina Rijeka und die umliegenden Gebiete. Im August 1992 mussten hier an die 40.000 Flüchtlinge versorgt und in Hotels und Touristenappartements untergebracht werden. Ein Teil der Flüchtlinge blieb jahrelang in der Region, da ihre Häuser in der Heimat zerstört waren und es aufgrund der „ethnischen Säuberungen“ keine Rückkehrmöglichkeit gab.

Uchodźcy przybywający do Rijeki statkiem, 30 kwietnia 1992 r.

Muzeum Morskie i Historyczne Chorwackiego Wybrzeża Rijeka, Rijeka Zdjęcie Ivana Fabijan, Archiwum zdjęć Novi

Wojny w byłej Jugosławii na początku lat 90. spowodowały, że wiele osób uciekło na obszary niezwiązane bezpośrednio z konfliktem zbrojnym. Wielu z nich zaczęło przybywać do szerszego regionu wokół chorwackiego miasta Rijeka w drugiej połowie 1991 roku. Wielu chorwackich uchodźców z chorwackiego wybrzeża i górskiego regionu Gorski Kotar dołączyło także do uchodźców z Bośni i Hercegowiny. W sierpniu 1992r. region Rijeki zamieszkiwało prawie 40 000 osób, a większość z nich otrzymywała tymczasowe zakwaterowanie w lokalnych hotelach i apartamentach turystycznych. Część uchodźców przebywała tam latami, ponieważ ich domy zostały zniszczone, a ich rodzinne obszary nie były dłużej bezpieczne.

Prognanici brodovima stižu u Rijeku, 30. april 1992. godine

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka – autor fotografije Ivan Fabijan, Fotoarhiva Novi List

Ratni sukobi koji su se dogodili na području bivše Jugoslavije početkom 1990-tih godina uzrokovali su i veliki broj izbeglica i prognanika koji su se sklanjali na područjima koja nisu direktno bila zahvaćena ratnim operacijama. Od druge polovine 1991. godine na riječko područje stiže veliki broj izbeglica, a velikom broju hrvatskih prognanika u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru 1992. godine pridružio se i velik broj izbeglica iz susedne Bosne i Hercegovine. Šira je riječka regija na taj način do avgusta 1992. godine udomila gotovo 40.000 lica, od kojih je većina bila smeštena u lokalnim hotelskim objektima i odmaralištima. Dio prognanika i izbeglica onde je, zbog nemogućnosti povratka u vlastite, razrušene domove, ostao i godinama nakon rata.

Begunci prihajajo na Reko z ladjo, 30. april 1992

Pomorski in zgodovinski muzej hrvaškega primorja, Reka, fotografija Ivana Fabijana, Novi List

Vojaški konflikti na področju nekdanje Jugoslavije na začetku devetdesetih let 20. stoletja so privedli do velikega števila beguncev, ki so iskali zatočišče v krajih, ki niso bili direktno vpleteni v vojaške operacije. Mnogo beguncev je prihajalo na območje okrog hrvaške Reke od druge polovice leta 1991 naprej. Številnim beguncem v hrvaškem primorju in Gorskem Kotarju so se pridružili tudi begunci iz Bosne in Hercegovine. Reka z okolico je tako do avgusta 1992 gostila skoraj 40.000 ljudi. Večini so bila dodeljena začasna prebivališča v tamkajšnjih hotelih in apartmajih. Nekateri begunci so tam ostali več let, saj so bili njihovi domovi povsem uničeni in se niso imeli kam vrniti.