Train ticket, 1992

Private collection, object on loan to the Museum of Eastern Bosnia, Tuzla

Amra Bošnjaković Saračević was born and brought up in Zvornik, Bosnia. When war broke out in Bosnia and Herzegovina, her home town was one of the first to experience its horrors. To avoid the violence, she and her family left Zvornik for Tuzla, the only relatively safe city nearby, in April 1992. While there she met and fell in love with a young man. However, she had already made plans to go to Germany with her family in June. At Zagreb bus station, Amra told her parents she wanted to go back to Tuzla to be with her boyfriend. Her father tried desperately to convince her to go to Germany, but in the end her parents and sister also returned with her to Tuzla. Amra married her boyfriend and they now have a son together. She now carries this ticket with her as a memento and as testimony that true love can overcome all obstacles.

Karta za vlak

Privatna zbirka, predmet posuđen Muzeju istočne Bosne, Tuzla

Vlasnica predmeta, Amra Bošnjaković Saračević rođena je u Zvorniku. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu, te je nakon toga upisala Srednju ekonomsku školu. Početkom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, 1992. godine, njen rodni grad našao se među prvim gradovima u kojima su počele ratne strahote. Bježeći od maltretiranja i ubijanja, u aprilu 1992. godine zajedno sa porodicom napustila je Zvornik i došla u Tuzlu, jedino sigurno utočište u to vrijeme. Tokom boravka u Tuzli upoznala je momka i započela vezu s njim. Međutim, već u junu zajedno sa porodicom kreće prema Njemačkoj. Na zagrebačkom kolodvoru, Amra je roditeljima rekla da želi da se vrati u Tuzlu, jer voli svog momka. Pored svih nastojanja da je ubijedi da ide u Njemačku, Amrin otac nije uspio. Na kraju su se njeni roditelji i sestra vratili u Tuzlu zajedno s njom. Amra se udala za svog momka i danas imaju sina. Ova karta svjedoči o jednoj sudbinskoj ljubavi i za Amru ima poseban značaj. O tome svjedoči i činjenica da ovu kartu nosi sa sobom kao uspomenu i svjedočanstvo o tome kako ljubav ruši sve granice.

Karta za vlak

Privatna zbirka, predmet na posudbi Muzeju istočne Bosne, Tuzla

Vlasnica predmeta, Amra Bošnjaković Saračević rođena je u Zvorniku. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu, te nakon toga upisala Srednju ekonomsku školu. Početkom ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini 1992. godine, njen rodni grad se našao među prvim gradovima u kojima su počele ratne strahote. Bježeći od maltretiranja i ubijanja, u travnju 1992. godine zajedno s obitelji napustila je Zvornik i došla u Tuzlu, jedino sigurno utočište u to vrijeme. Tijekom boravka u Tuzli upoznala je dečka s kojim je započela vezu. Međutim, već u lipnju, zajedno s obitelji, kreće prema Njemačkoj. Na zagrebačkom kolodvoru, Amra je roditeljima rekla da se želi vratiti u Tuzlu, jer voli svog dečka. Pored svih nastojanja da je uvjeri da ide u Njemačku, Amrin otac nije uspio. Na kraju su se njeni roditelji i sestra vratili u Tuzlu zajedno s njom. Amra se udala za svog dečka i danas imaju sina. Ova karta svjedoči o jednoj sudbinskoj ljubavi i za Amru ima poseban značaj. O tome svjedoči i činjenica da ovu kartu nosi sa sobom kao uspomenu i dokaz o tome kako ljubav ruši sve granice.

Zugfahrkarte, 1992

Privatbesitz, Leihgabe an das Museum Ostbosniens, Tuzla

Amra Bošnjaković Saračević wurde in Zvornik, Bosnien (heute Teil der Republika Srpska), an der Grenze zu Serbien geboren. Dort machte sie eine Ausbildung an einer wirtschaftskundlichen Schule. Zu Beginn des Bosnienkrieges wurde die Stadt von serbischen Freischärlern und Eliteeinheiten angegriffen und vom serbischen Ufer der Drina unter Artilleriebeschuss genommen. Die nichtserbische Bevölkerung wurde vertrieben. Amra flüchtete mit ihrer Familie nach Tuzla, den einzigen, zumindest teilweise sicheren Ort der näheren Umgebung. Dort verliebte sie sich in einen jungen Mann. Die Familie hatte bereits Pläne gemacht, weiter nach Deutschland zu fliehen, doch auf dem Weg nach Zagreb teilte Amra ihren Eltern mit, dass sie wegen ihres Freundes in Tuzla bleiben wolle. Alle Versuche, sie zur Weiterflucht zu bewegen, blieben erfolglos. So kehrte die gesamte Familie nach Tuzla zurück, wo Amra ihren Freund heiratete und später einen Sohn bekam. Dieses Ticket hat daher für Amra eine ganz besondere Bedeutung – sie trägt es immer bei sich, als Erinnerung und Zeugnis einer schicksalhaften Liebe, die alle Hindernisse überwinden kann.

Bilet kolejowy, 1992r.

Kolekcja prywatna, obiekt wypożyczony do Muzeum Wschodniej Bośni, Tuzla

Amra Bošnjaković Saračević urodziła się i wychowała w Zvorniku w Bośni. Kiedy wybuchła wojna w Bośni i Hercegowinie, jej rodzinne miasto było jednym z pierwszych, które doświadczyło tego horroru. Aby uniknąć przemocy, opuściała z rodziną Zvornik i udała się do Tuzli, jedynego stosunkowo bezpiecznego miasta w pobliżu, w kwietniu 1992 roku. Tam poznała i zakochała się w młodym mężczyźnie. Jednak w czerwcu planowała wyjazd z rodziną do Niemiec. Na dworcu autobusowym w Zagrzebiu Amra powiedziała rodzicom, że chce wrócić do Tuzli, by być ze swoim ukochanym. Ojciec desperacko próbował przekonać ją do wyjazdu do Niemiec, ale w końcu jej rodzice i siostra wrócili z nią do Tuzli. Amra poślubiła mężczuznę, z którym doczekała się syna. Teraz nosi ten bilet ze sobą jako pamiątkę i świadectwo, że prawdziwa miłość może pokonać wszystkie przeszkody.

Karta za voz

Privatna zbirka, predmet posuđen Muzeju istočne Bosne, Tuzla

Vlasnica predmeta, Amra Bošnjaković Saračević rođena je u Zvorniku. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu, te nakon toga upisala Srednju ekonomsku školu. Početkom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, 1992. godine, njen rodni grad našao se među prvim gradovima u kojima su počele ratne strahote. Bežeći od maltretiranja i ubijanja, u aprilu 1992. godine zajedno s porodicom napustila je Zvornik i došla u Tuzlu, jedino sigurno utočište u to vreme. Tokom boravka u Tuzli upoznala je momka i započela vezu s njim. Međutim, već u junu zajedno s porodicom kreće prema Nemačkoj. Na zagrebačkoj stanici, Amra je roditeljima rekla da želi da se vrati u Tuzlu, jer voli svog momka. Pored svih nastojanja da je ubedi da ide u Nemačku, Amrin otac nije uspeo. Na kraju su se njeni roditelji i sestra vratili u Tuzlu zajedno s njom. Amra se udala za svog momka i danas imaju sina. Ova karta svedoči o jednoj sudbinskoj ljubavi i za Amru ima poseban značaj. O tome svedoči i činjenica da ovu kartu nosi sa sobom kao uspomenu i svedočanstvo o tome kako ljubav ruši sve granice.

Vozovnica za vlak

Zasebna zbirka, predmet posojen Muzeju vzhodne Bosne, Tuzla

Lastnica vozovnice, Amra Bošnjaković-Saračević, je rojena v Zvorniku. Po končani osnovni šoli se je vpisala na srednjo ekonomsko šolo. Ko je v Bosni in Hercegovini izbruhnila vojna, je bil njen rodni kraj eden izmed prvih, ki ga je dosegla vojna. Da bi se izognili smrti in zlorabi, so aprila 1992 z družino zapustili Zvornik in odšli v Tuzlo, ki je bila takrat najbližje delo varno mesto. V Tuzli je spoznala fanta in z njim začela romantično zvezo. Njena družina pa je nameravala junija istega leta oditi v Nemčijo. Na zagrebški avtobusni postaji je Amra svojim staršem povedala, da se vrača v Tuzlo zaradi ljubezni do svojega fanta. Njen oče se jo je trudil prepričati, naj odide z njimi. Na koncu sta se z njo v Tuzlo vrnila tudi njena starša in sestra. Amra se je poročila s svojim fantom, skupaj imata sina. Ta vozovnica je spomin na zvesto ljubezen in ima za Amro poseben pomen, s seboj jo nosi kot spomin in dokument o tem, kako lahko ljubezen premaga vse ovire.